Sunday, July 22, 2007

for AP quiz 3 :)

Ang Daigdig bilang Tirahan ng Tao

Daigdig – ang planetang pangunahing tirahan ng lahat ng tao

Tatlong Pangunahing sapin/layer
Atmosphere : hanging bumabalot sa daigdig
Hydrosphere : lahat ng tubig na nasa daigdig
Lithosphere : ito ang matigas na bahagi sa ibabaw ng daigdig(matatagpuan ang mga anyong lupa)

Mga Karagatan sa Daigdig
Pacific/Pasipiko : East – North America at South America
West – Asya at Australia
North – Kipot ng bering
South – Antarctica

Atlantic: North - Asya
South – Antarctica

Indian : North – Asya
South – Antarctica
East – Australia at Indonesia
West – Africa

Arctic – Pinaka hilagang bahagi ng daigdig
** Milwaukee Region: (atlantic) pinakamalalim na
bahagi
** Java Trench: (Indian) pinakamalalim na bahagi


Pinagmulan ng kontinente
CONTINENTAL DRIFT THEORY (1912)
-Alfred Wegener – (Meteorologist)
Tesis: nabuo ang mga kontinente sa daigdig dahil sa patuloy na paggalaw ng lupa. (isang pulgada bawat taon sa ibabaw ng daigdig)
**Pangaea – Solidong masa ng lupa na sinasabing pinanggalingan ng lahat ng kontinente sa mundo. (Super Continent)
Dagat Panthalassa – Ang dating pangalan ng ngayon ay Karagatang Pasipiko. Ito ang dagat na sinasabing nakapalibot sa Pangaea.

• PANGAEA
Gondwana Laurasia

• umusad papuntang timog
• ng lumaon ay umusad pa-hilaga
• nagkahiwalay ang Africa at Timog Amerika = Dagat Atlantic
** Nagbanggaan ang Gondwana at Laurasia = pitong (7) kontinente sa daigdig

PLATE TECTONIC THEORY
- David Griggs – (Geologist)
Tesis:
Dahil sa patuloy na pagtaas ng temperature, lalong gumalaw ang mga lupa. Sa ilalim ng lupa ay mga plates na pag gumalaw at nagbanggan ay nagreresulta ng pagkakabiyak ng lupa.

** Ang pag-aaral ni David Griggs ay ibinatay nya sa pag-aaral ni Alfred Wegener. Naniniwala sya sa Tesis ni Wegener, kung kayat ang sinikap nyang gawin ay bigyan ng paliwanag ang dahilan ng paggalaw ng lupa.


KONTINENTE:
• ****TANDAAN!!!
– Bawat isang kontinente ay magkakaiba at bawat isa ay may “unique” na katangian (Lokasyon, laki/sukat, likas na yaman, klima)
• Pundasyon ng bawat kontinente at ng kasaysayan nito (Mga aspekto: Politikal, Sosyal, Ekonomiks, Ispiritwal)

Apat na Kalupaan/Rehiyon:
– Eurasia – Africa : tripling kontinente (Europa, Asya, at Africa)

– Amerika – Hilaga at Timog Amerika

– Antarktika (Antarctic) – kalupaan sa Timog Polo

– Australia at Oceania

Klima sa Daigdig
Klima – pangkalahatang atmospera sa mahabang panahon
tandaan
– ang pagkakabuo ng buhay sa mundo ay naapektuhan nito
– - sinasabing ang pagbabago sa klima ay isa sa mga salik ng Ebolusyon
• - May mga bansa na mayroong apat na “season” ang iba naman ay dalawa lamang

No comments: